سرد زائران اصفهان آپارتمان وقف جدید آستان قدس رضوی

سرد: زائران اصفهان آپارتمان وقف جدید آستان قدس رضوی رقبه وقفی خراسان رضوی

گت بلاگز اجتماعی برنامه ریزی صحیح را چاشنی کارهای روزانه کنید

داشتن برنامه ریزی صحیح باعث ایجاد انگیزه جهت انجام بهتر کارها هست. برنامه | روزانه | روانشناس | برنامه ریزی | اخبار خانواده | برنامه ریزی | کار رو

برنامه ریزی صحیح را چاشنی کارهای روزانه کنید

شیوا وکیلی روانشناس تربیتی در گفتگو با خبرنگارحوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛با اشاره به اهمیت انجام منظم برنامه های روزانه اظهار کرد: گاهی به علت بعضی عوامل از جمله وحشت از حجم کار و یا مشکل آن، در انجام آن کوتاهی می کنیم و به نوعی کار را پشت گوش انداخته و حوصله اجرای را نداریم.
وی افزود: بااهمیت ترین توصیه در اجرای منظم کارها داشتن برنامه ریزی است که باید با ریشه یابی علل انجام ندادن آن از تاخیر اجرای آن جلوگیری کنیم.

عبارات مهم : برنامه

وکیلی در ادامه گفت:نگاه مثبت و راحت نسبت به کار، نقش مهمی در ایجاد اشتیاق به انجام آن دارد و جایگزین گزینش نشانه های کمال گرایانه یا بزرگ می توانید ابتدا از اهداف مهم و واقعی شروع کنید.
این روانشناس تربیتی تأکید کرد: جهت اجرای بهتر کارها می توان فایده های و ضررهای انجام آن را در وقت فعلی و در آینده یادداشت کنید و هنگامی که از مزایای اجرای آن آگاه بشوید، انجام آن را به تاخیر نمی اندازید.
وکیلی با بیان اینکه برنامه ریزی جهت به ترتیب انجام دادن کارها مهم هست، تصریح کرد: بهتر است کارهای مهم را که نیاز به تمرکز بیشتری دارند در وقت هایی انجام دهید که دارای بیشترین بهره وری هستید.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: برنامه | روزانه | روانشناس | برنامه ریزی | اخبار خانواده | برنامه ریزی | کار روزانه | روانشناس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog