سرد زائران اصفهان آپارتمان وقف جدید آستان قدس رضوی

سرد: زائران اصفهان آپارتمان وقف جدید آستان قدس رضوی رقبه وقفی خراسان رضوی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی 12800میلیاردتومان پول مردم را گرفته ایم/ پس می دهیم , وکیل موسسه ثامن الحجج

پنجمین جلسه دادگاه پیگیری به پرونده متهمان تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

12800میلیاردتومان پول مردم را گرفته ایم/ پس می دهیم , وکیل موسسه ثامن الحجج

وکیل موسسه ثامن الحجج:12800میلیاردتومان پول مردم را گرفته ایم؛پس می دهیم

عبارات مهم : ایران

پنجمین جلسه دادگاه پیگیری به پرونده متهمان تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

12800میلیاردتومان پول مردم را گرفته ایم/ پس می دهیم , وکیل موسسه ثامن الحجج

طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و زن (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، ولی به علت عدم حضور متهم سوم آقای (م. ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد پیگیری قرار گرفت.

وکیل متهم ردیف اول مدعی شد: مؤسسه ثامن الحجج دارای مجوزهایی بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه هایی به تأیید بانک مرکزی رسیده هست؛ ولی به یکباره همه این نامه ها را بانک مرکزی نادیده می گیرد و اعلام می کند این نهاد مؤسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن الحجج است.

پنجمین جلسه دادگاه پیگیری به پرونده متهمان تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

وکیل مدافع ادامه داد: اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. ولی این بی انصافی است که می گویند این مؤسسه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این مؤسسه کاملاً غیرمجاز بوده هست. موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آنها را به خودشان برگرداند. از بانک مرکزی می خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد. ادامه بررسی این پرونده به جلسه امروز موکول شد.

ایران

واژه های کلیدی: ایران | مرکزی | پرونده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog