سرد زائران اصفهان آپارتمان وقف جدید آستان قدس رضوی

سرد: زائران اصفهان آپارتمان وقف جدید آستان قدس رضوی رقبه وقفی خراسان رضوی

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حکم حمید بقایی که چند روز گذشته صادر شده است بود امروز ابلاغ شد.

حکم بقایی ابلاغ شد

حکم بقایی ابلاغ شد

عبارات مهم : اعتراض

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حکم حمید بقایی که چند روز گذشته صادر شده است بود امروز ابلاغ شد.

اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا افزود: البته در این پرونده به غیر از بقایی، متهمان دیگری نیز حضور دارند که حکم همه متهمان صادر و امروز به خود متهمان پرونده ابلاغ شده است است.

حکم بقایی ابلاغ شد

وی گفت: البته حکم، قطعی نیست و قابل اعتراض است و 20 روز جهت طرفین پرونده اعم از متهمان یا دادستان یا آن نهاد و سازمانی که شاکی پرونده بوده اند وقت اعتراض تعیین شده است است و باید صبر کنیم در مهلت قانونی اگر طرفین پرونده اعتراضی به احکام صادره دارند اعتراض خود را اعلام کنند که در این صورت، پرونده به مرحله تجدیدنظر ارسال خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که در مهلت تعیین شده است 20 روزه اعتراضی به احکام صادره صورت نگیرد، حکم صادره قطعیت پیدا می کند.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حکم حمید بقایی که چند روز گذشته صادر شده است بود امروز ابلاغ شد.

وی راجع به شرح پرونده گفت: طبق قانون تا زمانی که حکم قطعی نشده است نمی توانیم به محتویات احکام صادره اشاره کنیم.

واژه های کلیدی: اعتراض | پرونده | اعتراض | حمید بقایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog